Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


EFOP-3.3.1-15-2015-00110 "MESE-TANODA" című pályázat

 

szechenyi-2020-logo.png   mese-logo-jo-2.jpg

 

                                   tanoda-tabla.jpg

Kedvezményezett: Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete

Projekt azonosító száma:  EFOP-3.3.1-15-2015-00110

Szerződött támogatás összege: 29,76 millió Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalmának bemutatása: A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete klasszikus tevékenységének célja elsősorban a mozgáskorlátozottak érdekvédelme, érdekképviselete. Ezen túlmenően támogatja, szervezi és elősegíti a munkaerőpiacon a hátrányos helyzetű rétegek képzését és foglalkoztatását. Ebből adódóan a MESE-Tanoda projekt szervesen kapcsolódik az egyesület célkitűzéseihez: a hátrányos helyzetűek munkaerőpiacra segítését, illetve a tanulásra való motiválását, a hátrányos helyzetben lévő tanulók fejlesztését, felzárkóztatását szolgálja. A MESE-Tanoda projekt közvetlen célcsoportja így azok a tanulók, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, akik hátrányos helyzetűek, közvetett célcsoportja pedig a tanodába bevont tanulók szülei, családtagjai, valamint a köznevelésben résztvevő nem hátrányos helyzetű tanulók. A célcsoport projektbe bevonásánál ügyelünk arra, hogy a tanulók 70%-a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesüljön, 49%-ban hátrányos helyzetűek legyenek és 30%-ban roma származásúak. A megvalósulás helyszínén, Salgótarján településén ilyen projektre különösen nagy szükség van, hiszen e célcsoport problémái a településen köztudottak. A célcsoport számára az alábbi tevékenységeket kívánjuk megvalósítani: előzetes felmérés, háttérelemzés; szakmai koncepciókészítés; szülőkkel való aktív kapcsolattartás; tájékoztatás nyújtása a hátrányos helyzetű tanulók számára kialakított támogatási rendszerekről, felhívásokról; együttműködés a bemeneti mérések elvégzése, kiértékelése érdekében a Türr István Képző és Kutató intézettel; egyéni fejlesztési tervek elkészítése; egyéni haladási napló vezetése; fejlesztő tevékenységek megvalósítása (szövegértési képesség fejlesztése, matematikai alapműveletek elsajátításának fejlesztése); szociális kompetenciák fejlesztése; az önálló tanulás képességének kialakítása; tanoda programban résztvevő tanulók mentorálása; kimeneti mérések TKKI-val együttműködve; a tanulók önismeretének, pozitív jövőképének fejlesztése (mentálhigiénés foglalkozás szakember meghívásával); pályaválasztással kapcsolatos ismeretek bővítése (csoportfoglalkozás szakértő segítségével); középfokú (elsősorban érettségit adó) és felsőfokú oktatási intézmények, roma szakkollégiumok, lehetséges foglalkoztatók látogatása, velük való kapcsolatfelvétel tevékenység keretében szakiskolák meglátogatása és a Foglalkoztatási Információs Tanácsadó ismertető előadása; szerepmodellek bemutatása, bevonása; pályaorientációt, karriertervezést segítő partnerekkel, munkaerő-piaci szereplőkkel szervezett programok; szülők és tanulók tájékoztatása; Szabadidős tevékenységek, köztük 2 alkalommal Poroszlóra utazás; Kapcsolatfelvétel más tanodákkal (workshop, jó gyakorlat megosztása, hospitáció); képzés a megvalósítóknak. A projekt során 30 fő tanulót vonunk be. Nyitott tanodai rendezvényeinken 180 fő bevonását tervezzük. 6 alkalommal a tanodán kívül fogunk tevékenységeket megvalósítani. A projektet egy projektmenedzser és egy pénzügyi vezető fogja koordinálni, akik szakmai tapasztalataiknak köszönhetően garantálják a vállalások és monitoring mutatók teljesülését. Szakmai megvalósítót 3 főt vonunk be a projektbe, illetve 1 fő szakmai vezetőt, aki felügyeli a szakmai megvalósulás minőségét és vezeti a megvalósítókat. A megvalósítók Salgótarján közösségében fontos szerepet játszanak, szerves részét képezik Salgótarján közösségének és korábbi szakmai tevékenységük révén kiismerték magukat a hátrányos helyzetű réteg támogatásának lehetőségeiben. Projektünk egyik fontos részét képezi az is, hogy a megvalósítók sok energiát fordítsanak arra, hogy a lehető legnagyobb mértékben bevonják a tanulók szüleit is a tevékenységekbe, így a szakmai megvalósulás eredményei hatékonyabban realizálódnak, hiszen nem csupán fejlesztő és tanuló kapcsolaton alapszik, hanem egy helyi közösség összetartó erején, az egymást segítés elvén. A közvetlen célcsoport fejlesztésénél további fontos szempont, hogy innovatív, korszerű eszközöket, módszereket és elveket alkalmazzanak a megvalósítók, mindezt úgy, hogy a környező tanodák és civil szervezetek szakmai támogatását is ösztönözzük.

Projekt tényleges befejezés: 2018. október 31.