Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


programok

MESE-tanoda program:

EFOP-3.3.1-15-2tanoda-tabla.jpg015-00110         szechenyi-2020-logo.png

 
 
 
 
 
2016 - 2018. október 31.

Kedvezményezett: Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete

Projekt azonosító száma:  EFOP-3.3.1-15-2015-00110

Szerződött támogatás összege: 29,76 millió Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tényleges befejezés: 2018. október 31

Tanodánk legfőbb célja a helyi általános és középiskolás tanulók segítése és felzárkóztatása, mely a következő lehetőségeket foglalja magában:
- Minden egyes diákunk kompetenciáinak felmérése és értékelése, mely alapján egyéni fejlesztési tervet készítünk számára.
- A fejlesztési terv alapján tanulóink alapkészség-fejlesztését (szövegértés, matematika, stb...) segítjük.
Mentori segítségnyújtás, mely során a tanuló rendszeresen találkozik mentortanárával, aki folyamatos segítségnyújtás mellett figyelemmel kíséri a tanuló sikeres tanulmányi előmenetelét.
- Meghatározott rendszerességű teljesítmény-felmérések, mely során visszajelzést adunk a szülőknek és tanulóinknak egyaránt.
- A tanuló számára közösség- és kapcsolatépítő, tanulási motivációt erősítő tevékenységeket, szabadidős és kulturális programokat biztosítunk.
 
dd0.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f3.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f9.jpg
 
 
 
 
 
ff4.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Védőháló a családokért program:
a-csaladok-jovoeert-tabla.jpg  szechenyi-2020-logo.png
 
2017. március 1. - 2019. február 28.

 Kedvezményezett: Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete

Projekt azonosító száma: EFOP-1.2.1-15-2016-00706

Szerződött támogatás összege: 40 millió Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tényleges befejezés: 2019. február 28.

Programunk célcsoportjai:
- A megváltozott munkaképességűek
- Hátrányos helyzetűek, egyéb nagycsaládosok, romák
 
Célunk:
"A magyar lakosság száma 1981 óta gyorsuló ütemben csökken, ami mára már veszélyezteti a hosszú távú gazdasági stabilitást. Ezért elodázhatatlan, hogy mielőbb kezeljük azokat a problémákat, amelyek akadályozzák a gyermekvállalást, veszélyeztetik a családok stabilitását, és a családok krízishelyzetbe kerülése miatt további terheket rónak az állami költségvetésre és az ellátó rendszerekre. A hátrányos helyzet kialakulásának leghatékonyabb módja a megelőzés: a családnak, mint a társadalmi védőháló legelemibb alkotóelemének megerősítése."
  • A fiatalok felkészítése a családi életre, a konfliktuskezelési, életviteli, életvezetési, válságkezelési, kompetenciáik erősítése által
  • A munka és a család összeegyeztethetőségével kapcsolatos ismeret és kompetencia-fejlesztés
  • A különböző generációk társadalmi egyenlőségének javítása, valamint közöttük a harmonikus együttműködés előmozdítását szolgáló támogató programok kidolgozása és végrehajtása
  • Sajátos- vagy nehéz élethelyzetben lévő családok támogatása, helyzetének javítása az önkormányzati családsegítő intézmények tevékenységét kiegészítő segítő szolgáltatásokkal
  • A nemzedékek közötti együttműködés erősítése a családon belül a generációk között együttműködés javításával
 
Programjaink közt többek közt szerepel:
-Kiscsoportos tanácsadások, foglalkozások
-Nőnapi rendezvény
-Önkéntes nap - Mikulás / családi programok
-Anyák napja / családi programok
-Gyermeknap / családi programok
-Esélyek napja - megváltozott munkaképességgel élők napja
 
 
e5.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d7.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e3.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ee5.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g3.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c2.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a6.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b3.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b9.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Városi szociális rehabilitációs projekt
2017. január 1. - 2019. június 30.
TOP-6.9.1-15-ST1-2016-00001
 
A program megalapozza az Önkormányzat által TOP-6.7.1-15 intézkedés keretében benyújtani tervezett „leromlott városi területek rehabilitációja” támogatási kérelem során megvalósítandó fejlesztési elképzeléseket. A projekt az alacsony státuszú lakosság társadalmi és fizikai integrációja révén hozzájárul a népesség megtartásához, az életminőség javításához, a munkaképesség fenntartásához. A tervezett programok elsődleges célcsoportját az akcióterületen élő, jellemzően a munkaerőpiacról kiszoruló, alacsony jövedelmű és alacsony iskolai végzettségű társadalmi csoportok, kiemelten a szegregált körülmények között élők jelentik.
A projekt szakmai tartalma: Az önállóan támogatható tevékenységek közül az alábbi programok megvalósítása történik:
 
 - Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából: közösségfejlesztést célzó programok, az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók; az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok; a tervezett fejlesztéseket elfogadtató programok valósulnak meg;
 - Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére: munkaerő-piaci információ nyújtás, közösségi kert kialakítása;
 - Törekvés az egészség fejlesztésére: egészségügyi állapotfelmérések, prevenciós célú tanácsadás;
 - Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása jogi, ügyintézési tanácsadás;
 - Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok;
 - Folyamatos szociális munka megteremtése: ügyintézési, gazdálkodási, adósságkezelési tanácsadás szociális információ nyújtás.
 
kozossegi-nap-170719-u-janos-040.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kozossegi-nap-170719-u-janos-017.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kozossegi-nap-170719-u-janos-018.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kozossegi-nap-170719-u-janos-030.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kozossegi-nap-170719-u-janos-072.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kozossegi-nap-170719-u-janos-086.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kozossegi-nap-170719-u-janos-117.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kozossegi-nap-170719-u-janos-119.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------
Eurokulcs program
2017. szeptember 1. - 2018. december 31.
SKHU/1601/4.1/239   - Határok akadályok nélkül
 
 

A pályázat célja az Eurokulcs rendszer bevezethetősége lehetőségének vizsgálata. Cél továbbá egy Nemzeti Kapcsolattartó Pont felállítása Magyarországon, mely egyben bemutatóhelyként is működik. A pályázat keretében kidolgozzuk az akadály-mentesítés stratégiáját és kifejlesztésre kerül a mobil online szolgáltatás lehetősége mobil-applikáció formájában Magyarországon és Szlovákiában. A pályázat célja továbbá kiválasztani 200-200 potenciálisan szóba jöhető helyszínt mindkét országban az univerzális Eurokulcs rendszer felszerelésére az akadály-mentesítés érdekében a célcsoportunk számára. A pályázat legmagasabb hozzáadott értéke az lesz, hogy Szlovákiából átadásra kerül az Eurokulcs rendszer Nógrád-megyébe találkozók, tréningek és workshopok segítségével, az NGO-k, önkormányzatok és a közszféra együttműködésével. 

 
interrege-17-09-21-003.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
interrege-17-09-21-010.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
interrege-17-09-21-012.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
interrege-17-09-21-013.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
interrege-17-09-21-024.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
interrege-17-09-21-029.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
interrege-17-09-21-030.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
interrege-17-09-21-033.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
interrege-17-09-21-035.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
interrege-17-09-21-037.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
interrege-17-09-21-039.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
interrege-17-09-21-042.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
interrege-17-09-21-046.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
interrege-17-09-21-047.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
interrege-17-09-21-050.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
interrege-17-09-21-067.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
interrege-17-09-21-088.jpg
 
 
 
 
 
 
interrege-17-09-21-090.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

"MESE szemléletformálás" programinfoblokk_kajo1.jpg

Pályázó: Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete  
Pályázati azonosító: KEHOP-5.4.1-16-2016-00494
Támogatási összeg: 4 976 368 Ft
Támogatás mértéke 100%
Projektidőszak: 2020.01.01-2020.12.31.
 
120895149_407271703999572_7772028815127028107_n.jpg

 

 

 

 

 
 
Egyesületünk működése 27 éve alatt megfelelő szakmai tapasztalatra, valamint humánerőforrásra tett szert ahhoz, hogy működésünk stabilitásának biztosítása mellett alkalmassá váljunk a KEHOP-5.4.1 projekt megvalósítására. Célunk a fogyatékkal élő gyermekeket, felnőtteket, s családjukat olyan információkkal ellátni, melyek tudatában képessé válnak az energiatudatos magatartás kialakítására.
A tervezett programok:
Intézményi, települési, illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozat megvalósítása két alkalommal Érintett témák: Klímaváltozás és energiafogyasztás összefüggése, fosszilis és megújuló energia. Korszerű fűtési módszerek megismertetése, ill. bevezetésének támogatása a fogyatékos személyek körében (energiatakarékos házak, hőszigetelás, korszerű fűtés)
Települési figyelemfelhívó akciók -2 két alkalommal 100-100 fő bevonásával. Téma: 1.Energiahatékonyság és megújuló energia hasznosítása (Energiatudatosság- kis ötletek – nagy megtakarítás) 2. Foto-voltaikus (foto-elektromos) berendezések és napkollektorok alkalmazása a háztartásokban.
Intézményi szereplők energiatudatos szemléletének terjesztésében való közreműködés ösztönzése: 2 alkalommal Téma: Energiatakarékos megoldások ismertetése, a hulladék energiává történő alakításának koncepciója 
Emellett a fiatal korosztálynak 2 alkalommal tanulmányi versenyt és 6 alkalmas szakkört tartunk. 
A megvalósítást projektmenedzsment és szakmai stáb is támogatja, biztosítva a felhívás előírásait illetve a szakmai tartalmat a programok során.
Annak érdekében, hogy a program híre minél több emberhez eljusson, aloldalunkon és Facebook oldalunkon tesszük közzé az események időpontjait, valamint szemléletformáló cikkeket jelentetünk majd meg, így arra is hatással lehetünk, aki személyesen nem tud részt venni a programokon.  3_infoblokk_2020_ka_3c.jpg
 
 
 
 
 
 
A részletes program az alábbi linken érhető el: